Skip to main content

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacy wetgeving van toepassing in de EU die de wet Bescherming persoonsgegevens vervangt. De nieuwe regeling heet de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming.) Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor mij als eenmanszaak, Neus voor Contact in De Glind.

Wat betekent dat voor U in relatie met onze contacten en/of samenwerking ?

  • In een Customer Relation Management (CRM) systeem beheer ik mijn klantenbestand te beheren (en die van potentïele klanten). Ik gebruik dit systeem, om facturen uit te sturen en overzicht te hebben in mijn interacties met de ander. Ik noteer hierin uitsluitend namen, hun mailadres, telefoonnummers en links naar hun sociale media activiteiten. Ik bewaar deze gegevens in een encrypted omgeving(beveiligde server)  waarin ik zelf uitsluitend toegang heb. Deze is tevens bovendien door een wachtwoord beveiligd.

  • Om mijn klanten en potentiële klanten te informeren stuur ik een paar keer per jaar via Mailchimp een nieuwsbrief aan geïnteresseerden. Een ieder kan zich voor deze brief aanmelden door zich met haar/zijn naam en e mailadres aan te melden. Uitschrijven kan door onderaan deze zelfde brief zich weer uit te schrijven. Deze gegevens zijn dan weer verdwenen uit het systeem. Met Mailchimp heb ik een verwerkingsovereenkomst https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/eu-eea/

  • Bij het schrijven van blogs over ontmoeting in mijn werk zal ik altijd ervoor kiezen de naam en gegevens zo aan te passen dat deze niet herleid kan worden tot een bepaald persoon of instelling. De blogs die ik online deel, zijn o.a. te lezen op mijn website en kunnen zo ook worden verspreid via Social Media.

  • Ik maak regelmatig foto’s en films tijdens mijn bezoeken en gebruik deze ter illustratie van mijn gepubliceerde blogs en op mijn website. Ik kies en gebruik deze foto’s alleen met toestemming van de direct betrokkene of diens vertegenwoordiging. Mocht ondanks eerder toestemming publicatie niet meer gewenst zijn dan zal ik de beelden zo spoedig mogelijk verwijderen. Stuur mij een verzoek myra@neusvoorcontact.nl

  • Op de facturen staan, conform de eisen van de Belastingdienst, de factuurgegevens vermeld. Dus uitsluitend naam instelling of in geval particulieren ook de voorletters/naam en achternaam en adres. Voor de belastingdienst ben ik verplicht deze 7 jaar te bewaren.

  • E mailverkeer bewaar ik per jaar op de harde schijf van mijn computer. De reden daarvoor ik dat ik zorgvuldig kan zijn in de communicatie met mijn klanten.

  • Wanneer u het contactformulier op de website invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. De verzamelde gegevens zijn: naam en email.

  • De website van Bellen voor Contact maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Uw gegevens verwijderen?

Wilt u dat ik uw gegevens (verkregen uit het contactformulier) verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar myra@neusvoorcontact.nl . Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zal ik binnen een maand behandelen.

Wijzigingen Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Belledame logo
Belledame logo